Bài 61. Vai trò của điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất

Điện năng có vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống và sản xuất. Ví dụ:

  • Công nghiệp: các thiết bị, nhà máy, phân xưởng, công ty...
  • Nông nghiệp: trạm bơm,...
  • Giáo dục: đèn chiếu sáng, máy vi tính,...
  • Y tế: máy chụp X-quang, máy trợ tim, đèn chiếu sáng,...
  • Sinh hoạt gia đình: ti vi, tủ lạnh, điều hòa,...

❓ Quan sát một số thiết bị sử dụng điện xung quanh ta và xem điện năng được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào.

@91652@

Việc truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu dùng được thực hiện qua hệ thống lưới truyền tải điện bao gồm các đường dây tải điện, máy biến áp,...

II. Nhà máy nhiệt điện

Dưới đây là sơ đồ các bộ phận chính của một nhà máy nhiệt điện.

nhà máy nhiệt điện

@91662@

Trong nhà máy nhiệt, nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng, rồi thành điện năng.

III. Nhà máy thủy điện

Dưới đây là sơ đồ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện.

@91664@

Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ đã được chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng.