Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

loading...

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

- Môi trường trong lành góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

- Tài nguyên thiên nhiên là nguồn lực cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để giữ cho môi trường trong lành, đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.

2. Quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

loading...

- Khoản 4, Điều 6, luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm thực hiện hành vi: Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kĩ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.

- Khoản 12, Điều 6, luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nghiêm cấm thực hiện hành vi: Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

- Khoản 4, Điều 9, luật Lâm nghiệp năm 2017 nghiêm cấm thực hiện hành vi: Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

- Khoản 1, Điều 9, luật Tài nguyên nước năm 2012 nghiêm cấm thực hiện hành vi: Đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại vào nguồn nước và các hành vi khác gây ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước.

3. Một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

loading...

- Một số biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

+ Không xả rác bừa bãi.

+ Hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa.

+ Tiết kiệm điện, nước,...

+ Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

+ Phê phán, đấu tranh, góp ý với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên (phá rừng, săn bắt động vật trái phép,...).

+ Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

4. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, mỗi học sinh cần:

- Nghiêm túc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tự giác tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.