BÀI 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khối lượng

Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.

Khối lượng được đo bằng cân.

❗Khi quan sát trên bao bì sản phẩm ta hay thấy từ “khối lượng tịnh” trước một con số. Khi đó con số này cho biết khối lượng sản phẩm không kể bao bì.

 @1872330@@1872391@

2. Lực hấp dẫn

Mọi vật trên Trái Đất đều bị Trái Đất hút về phía tâm của nó. Không chỉ Trái Đất hút các vật, mọi vật có khối lượng lượng luôn hút nhau. Lực hút như thế gọi là lực hấp dẫn.

Lực hấp dẫn giữa các vật có khối lượng nhỏ rất yếu nên rất khó nhận ra. Tuy nhiên lực hấp dẫn của các vật có khối lượng lớn như Mặt Trời, Mặt Trăng hay Trái Đất lại lớn nên rất quan trọng.

3. Trọng lượng

Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Đơn vị của trọng lượng là niutơn (N).

❗ Vùng không gian trong đó các vật chịu tác dụng của lực gọi là trường lực. Trường lực hấp dẫn (trường hấp dẫn) là trường lực bao quanh mỗi vật. Cường độ của trường lực hấp dẫn được tính bằng thương số giữa trọng lực và khối lượng của vật.

Trên bề mặt Trái Đất, vật có khối lượng 1 kg bị Trái Đất hút với lục là 10 N, do đó cường độ trường hấp dẫn ở bề mặt Trái Đất là 10 N/kg.

Cường độ trường hấp dẫn trên Mặt Trăng chỉ bằng 1/6 cường độ trường hấp dẫn ở bề mặt Trái Đất.

@1881661@

1. Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.

2. Lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng.

3. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.