BÀI 36: Tác dụng của lực

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Chúng ta thường quan sát được sự biến đổi chuyển động (thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động) của các vật:

  • Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động

  • Vật đang chuyển động, bị dừng lại

  • Vật chuyển động nhanh lên

  • Vật chuyển động chậm lại

  • Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác

 

@1836094@

2. Sự biến dạng của vật

Sự biến dạng là sự thay đổi hình dạng của một vật.

Ví dụ:

  • Lò xo bị kéo dãn

  • Mặt nệm bị lún

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật, làm biến dạng vật, hoặc đồng thời làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và làm biến dạng vật.

@1835964@@1836158@