BÀI 35: Lực và biểu diễn lực

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Lực

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác được gọi là lực.

Ví dụ:

  • Khi đóng cửa, tay tác dụng vào cửa lực đẩy.

  • Khi kéo vật trên mặt sàn, tay ta tác dụng vào vật lực kéo.

  • Khi đẩy chiếc ô tô, tay ta tác dụng vào ô tô lực đẩy.

 

@1826657@@1826739@

Để diễn tả độ mạnh, yếu của lực, người ta dùng khái niệm độ lớn của lực.

Đơn vị đo lực là newton, kí hiệu là N.

Các lực tác dụng vào một vật không chỉ khác nhau về độ lớn mà còn về hướng tác dụng. Các lực có độ lớn và hướng khác nhau thì khi tác dụng lên vật sẽ gây ra các kết quả khác nhau.

2. Biểu diễn lực

Mỗi lực được biểu diễn bằng mũi tên có:

  • Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (còn gọi là điểm đặt của lực).
  • Hướng (phương và chiều) cùng hướng với sự kéo hoặc đẩy (cùng hướng với lực tác dụng).
  • Chiều dài biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước.

 

@1827136@@1827220@

1. Lực là sự đẩy hoặc sự kéo của vật này lên vật khác. Lực được được kí hiệu bằng chữ F. Mỗi lực có độ lớn và hướng xác định.

2. Biểu diễn lực trên hình vẽ bằng một mũi tên.