Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 278
Số lượng câu trả lời 532
Điểm GP 53
Điểm SP 266

Người theo dõi (44)

le cong son
Ánh sao đêm
Minz Ank
Nguyễn Toàn
Nguyen Ba Kiet

Đang theo dõi (11)

Xuân Hương
Vũ Hữu Phước
Ngọc Mai
Thời Sênh
Quỳnh Như