Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 174
Số lượng câu trả lời 374
Điểm GP 22
Điểm SP 427

Người theo dõi (253)

Đang theo dõi (555)

BTS
BTS
Linh Diệu
Linh Nguyễn
Huyền Anh Kute
Lê Phương Thanh

Dòng thời gian