Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 195
Điểm GP 16
Điểm SP 69

Người theo dõi (42)

kinomoto sakura
Phạm Như Ngọc
I Love You
I Love NY
cold

Đang theo dõi (29)

Dòng thời gian