Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 92
Số lượng câu trả lời 128
Điểm GP 0
Điểm SP 23

Người theo dõi (5)

B͛é_Z͛A͛N͛
Roxie
Phyniy
khanh

Đang theo dõi (8)

The Star
Vũ Minh Tuấn
diuhuyn ngok ngkec
khanh