Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Hồng Hải

  • Số câu hỏi 8
  • Số câu trả lời 161
  • Điểm thành tích 8GP 57SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Phạm Hồng Thái


Địa chỉ

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Liên kết