Thảo Nguyễn Phạm Phương

Thảo Nguyễn Phạm Phương

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 505
  • Điểm thành tích 56GP 286SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT Nguyễn Trãi


Địa chỉ

Huyện Ngọc Hồi, KonTum

Liên kết