Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lạng Sơn , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 546
Điểm GP 39
Điểm SP 640

Người theo dõi (137)

Hoàng Gia Hân
ĐỖ CHÍ DŨNG
Võ Bảo Vân
b. ong bong

Đang theo dõi (38)

Dòng thời gian