Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 64
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (6)

Huyền Anh Lê
Fa Châu De
Tâm Trà

Đang theo dõi (4)

Huyền Anh Lê
Fa Châu De
Tâm Trà

Dòng thời gian