Đức Huy Nguyễn

Đức Huy Nguyễn

  • Số câu hỏi 5
  • Số câu trả lời 32
  • Điểm thành tích 12GP 22SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Bùi Thị Xuân


Địa chỉ

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Liên kết