Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 12
Điểm SP 22

Người theo dõi (7)

Trần Mạnh Hòa
Nguyễn Văn Tú
Thư Soobin
Dương Văn Bắc

Đang theo dõi (2)

Tenten
Thư Soobin

Dòng thời gian