Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bến Tre , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 283
Điểm GP 6
Điểm SP 198

Người theo dõi (19)

lê huân
Ran Mouri
Xử Nữ
Cung Thiên Bình
Usagi Tsukino

Đang theo dõi (32)