Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Điện Biên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 1159
Điểm GP 18
Điểm SP 508

Người theo dõi (52)

Đang theo dõi (2)

Ann Đinh
$Mr.VôDanh$