Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 203
Điểm GP 9
Điểm SP 68

Người theo dõi (3)

@@@ Minh Trí
Hoàng Văn Giang

Đang theo dõi (4)

Giang Hoàng Văn
Hoàng Văn Giang
Học 24h