Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 71
Số lượng câu trả lời 338
Điểm GP 65
Điểm SP 185

Người theo dõi (43)

Selina
Hạo thiên phong
Như Phạm
the ocean

Đang theo dõi (12)

Dòng thời gian