Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 52
Điểm GP 11
Điểm SP 25

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (4)

Linh Diệu
Kayoko
phynit
dfsa

Dòng thời gian


Câu trả lời:

VÍ DỤ CỤ THỂ VÀO Tháng 4 năm 1976, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có 49.160.000 người, sau khi trừ đi hết số người vượt biên và số tù binh đang bị giam giữ cải tạo. Dân số miền nam trước khi bầu cử thống nhất chỉ hơn 19 triệu, còn miền bắc lên đến 30 triệu.

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2008 đã tăng 70.576 nghìn người so với năm 1921 hay cao gấp trên 5,5 lần, bình quân 1 năm tăng 811,2 nghìn người, tương đương mức tăng 1,98%/năm.

Trong đó:

- Thời kỳ 1921 - 1943 tăng 319,5 nghìn người/năm, tương đương mức tăng 1,71%/năm;

- Thời kỳ 1943 - 1951 tăng 56,1 nghìn người/năm hay tăng 0,25%/năm, với nguyên nhân chủ yếu do hơn 2 triệu người bị chết đói năm 1945 và số người bị chết trong chiến tranh.

- Thời kỳ 1951 - 1957 tăng 753 nghìn người/năm hay tăng 3,03%/năm;

- Thời kỳ 1957 - 1976 tăng 1.135,8 nghìn người/năm hay tăng 3,08%/năm;

- Thời kỳ 1976 - 1985 tăng 1.190,2 nghìn người/năm hay tăng 2,21%/năm;

- Thời kỳ 1985 - 2008 tăng 1.142,9 nghìn người/năm hay tăng 1,60%/năm;

riêng thời kỳ 2000 - 2008 tăng 1.065,6 nghìn người/năm, tương đương mức tăng 1,31%/năm.

Năm 1994, trên lãnh thổ Việt Nam có tổng cộng 72.509.500 người, và tăng lên đến 80.930.200 người vào năm 2003. Vào lúc 2h45p ngày 1/11/2013, bé Nguyễn Thị Thùy Dung ở thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương đã cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trở thành công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Dân số hiện tại của Việt Nam là 96.208.984 người vào ngày 1/4/2019 theo số liệu mới nhất từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, hiện chiếm khoảng 1,27% dân số thế giới và đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ; thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, với 34,70% dân số sống ở thành thị (33.287.512 người vào năm 2016). Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi. Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2

Câu trả lời:

Câu 1: Vai trò của xuất khẩu đối với nước ta : - Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ Công Nghiệp hóa đất nước - Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đấy sản xuất phát triển - Xuất khẩu có tác dụng tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của người dân - Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế đối ngoại đối với nước ta Câu 2:

Vai trò của nhập khẩu đối với nước ta :

- Nhập khẩu bổ sung kịp thời những hàng hóa còn thiếu mà trong nước không sản xuất hoặc số lượng hàng thiếu làm cân đối kinh tế, đảm bảo cho sự phát triển và bền vững

- Nhập khẩu làm đa dạng hóa hàng tiêu dùng,nâng cao mức sống của người dân - Nhập khẩu xóa bỏ tình trạng độc quyền trong khu vực và trên toàn TG,xóa bỏ nền kinh tế lạc hậu tự cung,tự cấp. Tiến tới sự hợp tác giữa các quốc gia,tạo lợi thế để phát huy lợi thế so sánh trên cơ sở CNH

- Nhập khẩu sẽ tạo ra quá trình chuyển giao công nghệ giữa các nước phát triển sang đang phát triển tạo ra sự phát triển vượt bậc của sản xuất hàng hóa và tạo ra sự cân bằng giữa các quốc gia về trình độ sản xuất,tiết kiệm chi phí và thời gian.