The Real World

Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 13:11

1: know

2: complete different adventures

3: learn about the people there

4: two weeks

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 13:11

1c

2a

3b

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:16

Hướng dẫn dịch

Daniel Raven- Ellison là một Nhà thám hiểm Địa lý Quốc gia. Anh ấy nghiên cứu các thành phố trong một đặc biệt. Anh ấy tin rằng chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những nơi chúng ta đang sống bằng cách khám phá chúng. Thay vì chỉ tìm hiểu về các địa điểm qua TV hoặc sách báo, chúng ta cũng nên tự mình trải nghiệm chúng.

Bình luận (0)