Preview and Language Focus

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:15

1. Maya is at 1st Avenue Theater. How does she get to City Hall?

a.___3__ Go past the Brazilian restaurant

b.__2____ Turn left on South street.

c.___4___ Turn right on 2nd Avenue.

d._1_ Turn left and go straight down Center Street

2. I’m at City Middle School. How do I get to the art museum.

a.___4___ It’s on the left

b._1__ Turn left and go straight down 1st Avenue

c.__3__Turn left on 4th Avenue

d.__2__Turn right on Center Street

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:16

Hướng dẫn dịch

1. Maya đang ở nhà hát 1st Avenue. Làm thế nào để cô ấy đến được Tòa thị chính?

a .___ 3__ Đi ngang qua nhà hàng Brazil

b .__ 2____ Rẽ trái trên đường Nam.

c .___ 4___ Rẽ phải vào Đại lộ số 2.

d._1_ Rẽ trái và đi thẳng xuống Phố Trung tâm

2. Tớ đang ở trường trung học cơ sở thành phố. Làm cách nào để tôi đến được bảo tàng nghệ thuật.

a .___ 4___ Nó ở bên trái

b._1__ Rẽ trái và đi thẳng xuống Đại lộ 1

c .__ 3__ Rẽ trái trên Đại lộ 4

d .__ 2__ Rẽ phải trên Đường Trung tâm

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 13:12

1:next to

2: across from

3: between

4: on the corner

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:15

Hướng dẫn dịch

1. Nhà hàng ở bên canh quán cà phê mạng Joe

2. Tòa thị thành phố đối diện nhà hàng Brazil

3. Nhà hàng Hàn Quốc Kim ở giữa rạp chiếu phim ở đại lộ thứ nhất và và trung tâm thương mại.

4. Quán cà phê mạng Joe nằm ở góc đại lộ thứ ba và phố trung tâm.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:14

A: Excuse me, can you help me?

B: Sure.

A: I’m looking for this restaurant.

B: Oh. It is on Main Avenue.

A: Uhhh, excuse me, how do you get to the restaurant.

B: Go straight down Main Street. It is on the corner of Main Avenue

A: Hi, I’m looking for this place.

B: That’s easy. You are right next to it.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:14

Hướng dẫn dịch

A: Xin lỗi, cậu có thể giúp tớ được không?

B: Chắc chắn.

A: Tớ đang tìm nhà hàng này.

B: Ồ. Nó nằm trên đại lộ chính.

A: Uhhh, xin lỗi, cho mình hỏi đến nhà hàng bằng cách nào?

B: Đi thẳng xuống phố trung tâm. Nó ở góc Đại lộ Chính

A: Xin chào, tớ đang tìm kiếm địa điểm này.

B: Thật dễ dàng. Cậu đang ở ngay bên cạnh nó đấy.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:14

Hướng dẫn dịch

1.

Minh: Xin lỗi, cậu có thể giúp tớ được không?

Woman: Được, không vấn đề gì.

2.

Minh: Tớ đang tìm bảo tàng nghệ thuật.

Woman: Ồ, nó ở đường trung tâm, bên kia quảng trường thị trấn

3.

Minh: Uh….. Xin lỗi, làm thế nào để đến bảo tàng vậy?

Man: Đi thẳng xuống phố Hill. Nó nằm ở góc đại lộ West.

4.

Minh: Uh.. Tớ đang tìm nơi này.

Woman: Dễ thôi. Nó ở ngay đằng sau cậu.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:14

I usually go to supermarket with my mom at every weekend. We like to buy food and fruits

I go to the park everyday after school with my friends. We like to relax and chat here.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:14

Hướng dẫn dịch

Tớ thường đến siêu thị với mẹ vào mỗi cuối tuần. Mẹ và tớ thường mua đồ ăn và hoa quả

Tớ đến công viên mỗi ngày sau giờ học với bạn. Chúng tớ muốn thư giãn và nói chuyện ở đây

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 13:15

1: mall

2: art museum

3: supermarket

4: restaurant

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 2 2023 lúc 13:15

Movie theater: A

park: x

restaurant: B

supermarket: x

museum - C

conveiences store - D

Bình luận (0)