Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Nhiều trang web học tập ,dịch vụ viễn thông và mạng xã hội có ô để chat và trao đổi thông tin giữa mọi người bằng cách nhắn tin. Vậy đó có phải thư điện tử hay không?

  1. Không
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.