Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Tin học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Thư điện tử là gì?

  1. Thư điện tử là dịch vụ chuyển phát nhanh thông qua các nhà cung cấp thư
  2. Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử
  3. Thư điện tử là dịch vụ thông qua các hộp thư điện tử
  4. Thư điện tử là dịch vụ gọi điện trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.