Bài 12 : Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

Bắc Xa Cơ
22 tháng 12 2020 lúc 22:09

ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN