Công cơ học - Vật lý lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Công cơ học

Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.

  1. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau
  2. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về
  3. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
  4. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.