Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Chọn câu trả lời đúng

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

  1. Tác dụng của dòng điện
  2. Mức độ của dòng điện
  3. Cường độ dòng điện
  4. Khả năng của dòng điện
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.