Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Ampe kế trong sơ đồ nào được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

  1.  
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.