Cường độ dòng điện - Vật lý lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Cường độ dòng điện

Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:

1) 50mA                   2) 1,5A                    3) 0,5A                       4) 1A

Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường hợp sau đây:

a) Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A: Ampe kế số 3; Ampe kế số 1 hoặc số 3

b) Dòng điện qua đèn điôt phát quang có cường độ 12mA: Ampe kế số 1; Ampe kế số 1 hoặc số 2

c) Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A: Ampe kế số 2 hoặc số 4; Ampe kế số 4

d) Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A: Ampe kế số 2; Ampe kế số 2 hoặc số 3

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.