Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Cao Viết Cường

Tại sao Hồ Chí Minh dùng hai câu trong tuyên ngôn của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ làm đề dẫn trong tuyên ngôn độc lập (9-1945)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN