Luyện tập tổng hợp

Asdfghjkl

Put the words in the correct form

Tourism plays a key role in __________ development. (economy)

🍀🧡_Trang_🧡🍀
Đại tá -
3 tháng 6 2020 lúc 15:33

Tourism plays a key role in _____economic_____ development. (economy)

#Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN