Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Nguyễn Linh Chi

Câu 1:-Em hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Ăn quá nhiều thức ăn có chứa chất đường bột, chất đạm có thể làm cho chúng ta mắc bệnh ........................................................

b. Chât béo có thể được lấy từ cả hai nguồn thức ăn là …. và……………

c. Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng …………………. hoặc bằng ………………………….… do ………………………………. của các thành viên trong gia đình.

d. Chi tiêu theo kế hoạch là việc ……………nhu cầu chi tiêu và cân đối với ………………………………………..

e. Đa số rau sống đều có chứa ………………………., nước, …………………. và muối khoáng.

f. Có hai nguồn cung cấp chất đạm là:………………….

g. Ăn quá nhiều chất đường bột dễ gây bệnh …………… thiếu chất đường bột dễ bị …………………

h. Nhiễm trùng là sự xâm nhập của .......................................... vào thực phẩm.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN