Chương I- Điện tích. Điện trường

nguyen ai quoc 24h

. Nếu dòng cực góp là 1mA và dòng cực gốc là 10MA, dòng cực phát là bao nhiêu?

là bn mn


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN