Bài 4. Công của lực điện

FBI TV

Tại các đỉnh A, B, C của một hình tam giác vuông có điện tích điểm q1 = 3.10-8C, q2 = 5.10-8C, q3= 10.10-8C . Chiều dài các cạnh AC = 3cm, AB = 4cm, BC = 5cm. Các điện tích đều được đặt trong không khí. Tính công của lực điện để mang điện tích q1 tại A đến trung điểm H của đoạn BC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN