Ôn tập chương I

Trần Đức Thịnh

Tìm x:

/x – 2/ = 3.

Havee_😘💗
17 tháng 3 2020 lúc 8:46

\(\left|x-2\right|=3\)

<=>\(\left[{}\begin{matrix}x-2=3\\x-2=-3\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-1\end{matrix}\right.\)

Vậy . . . .

Bình luận (0)
Dinh Quang Vinh
17 tháng 3 2020 lúc 9:22

| x -2| = 3

==> x - 2 =3 hoặc x - 2 = (-3)

x = 3+2 x = (-3) + 2

x = 5 x = ( -1)

Vậy ...

Chúc bn học tốt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN