Câu hỏi của PHẠM THỊ KIM HUỆ - Sinh học lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I/ Trắc ngiệm.

Câu 1: Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không nằm trong số đó?

A. Đầu nhụy có chất dính

B. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

C. Bao hoa thường tiêu giảm

D. Hạt phấn nhỏ và nhẹ

Câu 2 : Những cây có hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Tỏa ra mùi hương ngọt ngào, đặt biệt quyến rũ

C. Có màu trắng nổi bật để sâu bọ dễ nhận biết

D. Có đĩa mật để níu chân sâu bọ

Câu 3 : Mỗi hoa lưỡng tính có bao nhiêu nhụy ?

A. 5 B. 3

C. 2 D. 1

Câu 4 : Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ?

A. Phi lao B. Nhài

C. Lúa D. Ngô

Câu 5 : Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió?

A. Mướp B. Rong đuôi chó

C. Dạ hương D. Quỳnh

Câu 6 : Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phân nhờ gió?

A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau

B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh

C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải

D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na

Câu 7 : Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh?

A. Bao phấn B. Noãn

C. Bầu nhụy D. Vòi nhụy

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.