Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 307
Điểm GP 21
Điểm SP 172

Người theo dõi (11)

moonshine
le ngoc anh
thành

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian