Bài 1. Đo độ dài

Hà Anh Nguyễn

23. Trog cáh ghi kết quả đo với bìh chia độ có độ chia tới 0,5m3 sau đây. cáh ghi nào là đúng:

A.16,5cm3 B.16,2cm3 C.16cm3 D. 16,50cm3

27. Tíh trọg lượg riêg của 1 hộp sữa, biết sữa trog hộp có khối lượg tịh 397g và có thể tích 314ml. Chọn đáp án đúg:

A.1,264N/m3 B. 0,791N/m3 C. 12 650N/m3 D. 1 265N/m3

33. Một h/s dùng thước đo độ dài có ghi ĐCNN là 1cm để đo độ chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúg:

A.5m B.500cm C.50dm D.500,0cm

36. Cho hộp quả cân có các quả cân 10g,20g,50g,100g. Đặt một vật lên một đĩa cân ( cân Rô-béc-van ) . Đĩa cân bên kia đặt quả cân 50g cùg quả cân 10g. Khi đó cân nằm thăng bằng. Khối lượng quả vật là:

A.60g B.50g C.40g D. 10g 37. Khi muốn thuyền ra xa bờ, người trên thuyền dùng cây sào tre chống vào bờ và đẩy mạnh cây sào. Kết luận nào sau đây là sai: A.Người dùng sào đẩy bờ một lực thì ngược lại bờ cũng đẩy sào và người một lực B.Chính lực đẩy của bờ lên sào và thông qua sào đã đẩy người và thuyền rời bến C. Lực do người đẩy bờ ( thông qua sào ) có tác dụg làm bờ biến dạng D.Lực do người đẩy bờ ( thông qua sào ) không gây tác dụg nào cho bờ cả 39. Để đưa một cống bê tông khối lượg 200kg từ dưới một hố sâu hơn vị trí cần đặt lên đúng vị trí, người ta luồn một sợi dây qua lỗ cống và đứng trên miệng hố ở phía hai đầu cống kéo dây. Sức kéo của mỗi người coi là như nhau và bằng 460N. Để nâng được cống lên cần số người kéo ít nhất là: A. 2người B. 4người C. 5người D. 6người 40. Một người muốn lấy ra 0,5kg gạo từ túi có 0,9kg gạo. Trong tay người đó chỉ có một cần Rô-béc-van và 1 quả cân 100g. Số lần cân ít nhất của người đó để lấy được 500g gạo là : A. 1lần B. 2lần C. 3lần D. 4lần


Các câu hỏi tương tự
Hà Anh Nguyễn

23. Trog cáh ghi kết quả đo với bìh chia độ có độ chia tới 0,5m3 sau đây. cáh ghi nào là đúng:

A.16,5cm3 B.16,2cm3 C.16cm3 D. 16,50cm3

27. Tíh trọg lượg riêg của 1 hộp sữa, biết sữa trog hộp có khối lượg tịh 397g và có thể tích 314ml. Chọn đáp án đúg:

A.1,264N/m3 B. 0,791N/m3 C. 12 650N/m3 D. 1 265N/m3

33. Một h/s dùng thước đo độ dài có ghi ĐCNN là 1cm để đo độ chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúg:

A.5m B.500cm C.50dm D.500,0cm

36. Cho hộp quả cân có các quả cân 10g,20g,50g,100g. Đặt một vật lên một đĩa cân ( cân Rô-béc-van ) . Đĩa cân bên kia đặt quả cân 50g cùg quả cân 10g. Khi đó cân nằm thăng bằng. Khối lượng quả vật là:

A.60g B.50g C.40g D. 10g

37. Khi muốn thuyền ra xa bờ, người trên thuyền dùng cây sào tre chống vào bờ và đẩy mạnh cây sào. Kết luận nào sau đây là sai:

A.Người dùng sào đẩy bờ một lực thì ngược lại bờ cũng đẩy sào và người một lực B.Chính lực đẩy của bờ lên sào và thông qua sào đã đẩy người và thuyền rời bến C. Lực do người đẩy bờ ( thông qua sào ) có tác dụg làm bờ biến dạng

D.Lực do người đẩy bờ ( thông qua sào ) không gây tác dụg nào cho bờ cả

39. Để đưa một cống bê tông khối lượg 200kg từ dưới một hố sâu hơn vị trí cần đặt lên đúng vị trí, người ta luồn một sợi dây qua lỗ cống và đứng trên miệng hố ở phía hai đầu cống kéo dây. Sức kéo của mỗi người coi là như nhau và bằng 460N. Để nâng được cống lên cần số người kéo ít nhất là:

A. 2người B. 4người C. 5người D. 6người 40.

40. Một người muốn lấy ra 0,5kg gạo từ túi có 0,9kg gạo. Trong tay người đó chỉ có một cần Rô-béc-van và 1 quả cân 100g. Số lần cân ít nhất của người đó để lấy được 500g gạo là :

A. 1lần B. 2lần C. 3lần D. 4lần

Adorable Angel

1-2.20. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng:

A. Chỉ cần ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo

B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo

C. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho ĐCNN 

D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN

1-2.23. Cho các dụng cụ sau:

- Một sợi chỉ dài 20cm;

- Một chiếc thước thẳng;

- Một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại.

Hãy nêu cách xác định chu vi của đồng tiền

1-2.24. Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: "khổ 17 x 24cm", các con số đó có nghĩa là

A. chiều dài của sách bằng 24cm và chiều dày bằng 17cm

B. chiều dài của sách bằng 17cm, chiều rộng bằng 24cm

C. chiều dài của sách bằng 24cm, chiều rộng bằng 17cm

D. chiều dài của sách bằng 17 x 24 = 408cm

1-2.25. Ba bn Hà, Nam, Thanh cùng đo chiều cao của bn Dũng. Các bn đề nghị Dũng đứng sát vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Dũng để đánh dấu chiều cao của Dũng lên tường . Sau đó, dùng thước cuộn có GHĐ 2m và ĐCNN 0,5cm để đo chiều cao từ mặt sàn đến chỗ đánh dấu trên tường. Kết quả đo được Hà, Nam, Thanh ghi lần lượt là : 168cm, 168,5cm và 169cm. Kết quả nào được ghi chính xác?

A. Của bn Hà

B. Của bn Nam

C. Của bn Thanh

D. Của cả 3 bn

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN