Phần mềm trình chiếu

Vân3007

Theo em trên 1 bài trình chiếu nội dung ở dạng thông tin nào là quan trọng nhất ? Tại sao ?

Ple vì 2 ngày nữa tui thi ròi :(( help me, ple ple

Havee_😘💗
29 tháng 12 2019 lúc 13:34

Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là thông tin dạng văn bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN