tth_new
30 tháng 3 2017 lúc 19:28

Nếu vẽ hình ra bạn sẽ thấy rằng hình MNPQ = 1/4 hình tam giác ABC. Nên diện tích hình tứ giác MNPQ là:

48 : 4 = 12 cm2

ĐS:

    tk nha

Bình luận (0)
tth_new
30 tháng 3 2017 lúc 19:30

Ta có hình sau: 

Bình luận (0)
tth_new
30 tháng 3 2017 lúc 19:32

Hoặc giải như sau: Tích của đáy và chiều cao của hình tam giác ABC là:

48 x 2 = 96 cm2

Diện tích hình tứ giác (hay còn gọi là hình thang) MNPQ là:

96 : 4 : 2 = 12 cm2

ĐS:

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN