Bài 30. Di truyền học với con người

Thùy Quy

Di truyền liên kết là gì? Ý nghĩa

N-X-D MusicaL
N-X-D MusicaL 14 tháng 12 2019 lúc 19:34

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào

ý nghĩa : - Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp -Đảm bảo sự di truyền bề vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST -Trong chọn giống người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt được di truyền cùng nhau
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN