Bùi Thế Hào
19 tháng 3 2017 lúc 11:24

A) tổng 2 đáy là: 29,4.2/4,2=14 m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN