Ôn tập cuối năm môn Hình học

Mặt phẳng tọa độ có

A(4;-3) và B(3;1)

Tìm M thuộc Ox sao cho góc AMB = 135o


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN