Bài 44. Thấu kính phân kì

Truong Minh Tuan

đặt vật vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì sao cho ảnh cách vật 1 khoảng 48 cm , tiêu cự f = 36 cm . Xác định vị trí của vật và ảnh


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN