Hướng dẫn soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Đăm Săn - Sử thi Tây Nguyên)

Cô Bé Bạch Dương

So sánh sử thi dân gian, sử thi hi lạp và sử thi ấn độ

Thảo Phương
12 tháng 9 2019 lúc 18:15

Gioong nhau:

-Đều tác phẩm sử thi

• Có qui mô hoành tráng

• Miêu tả, ca ngợi người anh hùng có phẩm chất tốt đẹp, tài chí người, chiến đấu hi sinh để bảo vệ thi n, chống lại ác

Khác nhau

Hỏi đáp Ngữ văn \

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN