Câu hỏi của le thi thuy trang - Tiếng anh lớp 8

mình vừa nói chuyện bằng tiếng anh với người Pháp ở tại ngôi làng nhỏ bé của mình . oh my god , sướng tới phát điên rồi nè !

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.