Chương I- Điện học

Hoàng Anh Đào

Help me!

1. Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 40\(\Omega\). Dây điện trở của biến trở là một dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5 mm2 và được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

2. Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim nikelin có điện trở suất 0,4.10-6\(\Omega m\)có tiết diện đều là 0,3 mm2 và gồm 800 vòng dây quấn quanh lõi sứ trụ tròn có đường kính 3 cm. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

Khánh Hạ
Khánh Hạ 2 tháng 6 2019 lúc 14:36

2.

Đổi: 0,3mm2 = 0,3.10-6m2

Chu vi của lõi sứ này là:

C = π.d = 3,14.3 = 9,42 (cm)

Chiều dài của dây dẫn làm biến trở này là:

l = 800.C = 800.9,42 = 7536 (cm) = 75,36 (cm)

Điện trở lớn nhất của biến trở này là:

R = \(\frac{\rho.l}{S}\) = \(\frac{0,4.10^{-6}.\text{75,36}}{0,3.10^{-6}}\) = 100,48 (\(\Omega\))

Bình luận (0)
Khánh Hạ
Khánh Hạ 2 tháng 6 2019 lúc 14:44

- Cái dòng tính chiều dài với điện trở bị lỗi cmnr :')))

- Sửa lại nè =))

Chiều dài. . . .:

l = 800.C = 800.9,42 = 7536 (cm) = 75,36 (cm)

Điện trở. . .:

R =(\(\rho\).l)/S= (0,4.10−6.75,36)/0,3.10−6 = 100,48 (Ω)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN