Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 863
Điểm GP 153
Điểm SP 875

Người theo dõi (184)

Tuyết Nga
Jp♦HoaAn
Huyy Kenn
BTS
BTS

Đang theo dõi (42)

Akai Haruma
Hai Yen
Nguyễn Minh Như