Violympic toán 9

Tun Duong

\(\frac{1}{x-1}\)

khi x= 5+2\(\sqrt{3}\)-1


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN