Ôn tập lịch sử lớp 8

hương"ss giang"ss

trong quá trình bình định Việt Nam thực dân pháp đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân ta với những phong trào cần vương , kn yên thế ,trào lưu cải cách duy tân , em biết j về những pt này.

mk cần gấp nhé!

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:07

ngày 13 tháng 7 năm 1885 Tôn Thất Thuyết Nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương ,kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân giúp vua cứu nước. Từ đó một phong trào xuất hiện rầm rộ được gọi là phong trào Cần Vương.

Năm 1884 ,pháp chọn Yên Thế là mục tiêu bình định, để bảo vệ cuộc sống của mình, nhân dân miền núi đứng dậy đấu tranh ,lập ra khởi nghĩa Yên Thế.

Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nhà nước giàu mạnh, có thể dùng đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị yêu cầu đối với công việc nội trị ,ngoại giao , kinh tế , văn hóa của nhà nước phong kiến. Đó là những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN