Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Trang Khả Vy

Tìm các ví dụ về nuối cấy liên tục và không liên tục. Nêu ra giải pháp.

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 10 tháng 3 2019 lúc 21:28

Ý bạn về giải pháp là như thế nào?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...